3 tips til at forbedre jeres arbejdsmiljø

Vi bruger en stor del af vores liv på vores arbejdsplads, og her spiller arbejdsmiljøet en stor rolle. Generelt er arbejdsmiljøet essentielt for både trivsel og produktivitet. Derfor kan man med fordel bruge tid og ressourcer på at have fokus på dette, både der hvor det fungerer rigtig godt og der, hvor det måske ikke gør. Her kan du få nogle ideer til, hvordan du og din arbejdsplads eventuelt kan forbedre jeres arbejdsmiljø.

Tid og ressourcer

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver engagement, tid og ressourcer fra alle, såvel personale som ledere. Det kan være alt fra i det daglige, hvor man møder med en positiv indstilling, til arrangementer, der kun handler om det sociale. Står du og din virksomhed og overvejer, om I skal gøre noget ekstra ud af jeres arbejdsmiljø med et arrangement, så kan I med fordel overveje et event bureau, der er specialiseret i alt fra fester til teambuilding. Som medarbejder sætter man pris på, at man bliver set af både sine kollegaer og øverste ledere.

Ligestilling

I et firma er der ofte forskellige stillinger og niveauer, og man kan næsten ikke komme udenom en eller anden form for hierarki. Dog kan man godt undgå, at der kommer et arbejdsmiljø præget af ulighed og splittelse. Når alle medarbejdere bliver set og hørt, afhjælper det en stor del af utilfredshed, og det gør, at man føler sig anerkendt. Det kan foregå på forskellige måder, og alt efter hvilket firma og størrelsen på det, kan man afprøve forskellige ting.

Fysisk arbejdsmiljø

Ikke nok med, at man skal have et godt psykisk arbejdsmiljø, så hænger det også sammen med det fysiske arbejdsmiljø. Her spiller eksempelvis faktorer som ergonomi og indeklima ind. Et godt arbejdsmiljø afhænger af både det fysiske og psykiske, og man kan med fordel inddrage medarbejderne til begge.