Deres ejendomsværdimodel er en pålidelig måde at estimere ejendomsværdien

Deres ejendomsværdimodel er en pålidelig måde at estimere ejendomsværdien af en bolig på. Den tager hensyn til mange forskellige datapunkter, hvilket er med til at sikre nøjagtighed, selv hvis ejendommen ikke har været handlet på det åbne marked i de seneste år. Modellen er løbende blevet justeret og opdateret siden 2009, og de har vurderet og estimeret ejendomsværdien af danske ejerboliger hver måned. Med deres ejendomsværdimodel kan du være sikker på, at du får et præcist skøn over din boligs værdi. Besøg hjemmesiden i dag og læse mere omkring ejendomsværdi og hvordan man udregner det.

Ejendomsværdiens nøjagtighed overvåges løbende og valideres hver måned på grundlag af reelle salgspriser

Modellens nøjagtighed overvåges løbende og valideres hver måned på grundlag af reelle salgspriser for solgte boliger i Danmark. De opererer med tre nøjagtighedsintervaller. Grøn: Inden for 0-10% afvigelse i den estimerede pris i forhold til den faktiske salgspris. Gul: Mellem 10 og 20 % afvigelse i den estimerede pris i forhold til den faktiske salgspris. Rød: Mere end 20 % afvigelse i den anslåede pris i forhold til den faktiske salgspris. Data om boliger, der rent faktisk er blevet solgt, kombineret med viden om datakvalitet, tilgængelighed og modellens nøjagtighed bruges til at udarbejde en markør for deres tjenester, som afspejler, hvor tæt den estimerede pris sandsynligvis vil ligge på den faktiske salgspris. Dette gør det muligt for potentielle købere og sælgere at træffe mere velinformerede beslutninger.

Ejendomsværdi bruges til at estimere og finde prisen for en bolig.

For at sikre kvaliteten af deres estimater og modellens ydeevne valideres estimaterne ved at analysere faktiske, gyldige handler. For eksempel: modelestimater for 01-2020 sammenlignes med faktiske handler i perioden 01-02-2020 til 29-02-2020 osv. Valideringen er baseret på faktiske handler, hvor der er et flag for, at datakvaliteten af handelsprisen er i orden. For hver handelspris sættes et flag, der angiver, om handelsprisen er gyldig eller ej, baseret på følgende kriterier. Handelsprisen er valideret i forhold til udbudsprisen, eller handelsprisen ligger inden for to standardafvigelser fra gennemsnitsprisen over en bestemt tidsperiode.